Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 22 juni 2020

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw informatie wanneer U de Dienst gebruikt en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de volgende betekenissen. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

 • U betekent het individu dat toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke een dergelijk individu toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing. Onder GDPR (General Data Protection Regulation), kunt U worden aangeduid als de Betrokkene of als de Gebruiker, aangezien U de persoon bent die de Dienst gebruikt.
 • Onderneming(in deze Overeenkomst aangeduid als “de Onderneming”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Brusso Products LLC, 67-69 Greylock Ave Belleville NJ 07109 USA. Voor de toepassing van de GDPR is de Vennootschap de Gegevensbeheerder.
 • Filiaalbetekent een entiteit die zeggenschap uitoefent, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die stemrecht geven voor de verkiezing van bestuurders of andere leidinggevende autoriteit.
 • Accountbetekent een unieke account die voor U wordt aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Websiteverwijst naar Brusso Hardware, toegankelijk via brusso.com
 • Dienst verwijst naar de Website.
 • Landverwijst naar: New Jersey, Verenigde Staten
 • Dienstverlener: elke natuurlijke of rechtspersoon die namens de Vennootschap de gegevens verwerkt. Het verwijst naar bedrijven of personen van derden die door het Bedrijf in dienst zijn genomen om de Service mogelijk te maken, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service te verlenen of om het Bedrijf bij te staan bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt. For the purpose of the GDPR, Service Providers are considered Data Processors.
 • Sociale Media Diensten van derden verwijst naar elke website of elk sociaal netwerk website via welke een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Dienst te gebruiken.
 • Facebook Fan Page is een openbaar profiel met de naam Brusso Hardware dat specifiek door de Vennootschap is aangemaakt op het sociale netwerk Facebook, dat toegankelijk is via https://www.facebook.com/BrussoHardware/
 • Persoonsgegevenszijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In het kader van de GDPR wordt onder Persoonsgegevens verstaan alle informatie die op U betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit. Voor de toepassing van de CCPA wordt onder Persoonsgegevens verstaan alle informatie die U identificeert, ermee verband houdt, beschrijft of ermee in verband kan worden gebracht, of die redelijkerwijs, direct of indirect, met U in verband kan worden gebracht.
 • Cookieszijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die onder meer de gegevens van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten.
 • Apparaatbetekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Gebruiksgegevenszijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst, hetzij vanuit de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • In de zin van de GDPR (General Data Protection Regulation) verwijst Gegevensverantwoordelijkenaar de Vennootschap als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
 • Do Not Track (DNT) is een concept dat door de regelgevende instanties in de VS, met name de U.S. Federal Trade Commission (FTC), is gepromoot om de internetindustrie in staat te stellen een mechanisme te ontwikkelen en toe te passen waarmee internetgebruikers het volgen van hun onlineactiviteiten op verschillende websites kunnen controleren.
 • Bedrijfverwijst voor de toepassing van de CCPA (California Consumer Privacy Act) naar het bedrijf als de rechtspersoon die de persoonsgegevens van consumenten verzamelt en het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van consumenten vaststelt, of namens wie dergelijke informatie wordt verzameld en die alleen, of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens van consumenten vaststelt, en die zaken doet in de staat Californië.
 • Consument, in de zin van de CCPA (California Consumer Privacy Act), een natuurlijke persoon die een inwoner is van Californië. Een ingezetene, zoals in de wet omschreven, omvat (1) iedere persoon die zich voor andere dan tijdelijke of voorbijgaande doeleinden in de VS bevindt, en (2) iedere persoon die zijn woonplaats in de VS heeft en zich voor tijdelijke of voorbijgaande doeleinden buiten de VS bevindt.
 • Verkoopbetekent in de zin van de CCPA (California Consumer Privacy Act) het verkopen, verhuren, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk of via elektronische of andere middelen mededelen van de persoonlijke informatie van een consument aan een ander bedrijf of een derde tegen een geldelijke of andere waardevolle vergoeding.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Emailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Bankrekeninginformatie om te betalen voor producten en/of diensten binnen de Dienst
 • Gebruiksgegevens

Wanneer U voor een product en/of een dienst betaalt via een bankoverschrijving, kunnen wij U vragen informatie te verstrekken om deze transactie te vergemakkelijken en Uw identiteit te verifiëren. Dergelijke informatie kan, zonder beperking, het volgende omvatten:

 • Geboortedatum
 • Paspoort of nationale identiteitskaart
 • Bankkaartafschrift
 • Andere informatie die U aan een adres koppelt

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van Uw Apparaat (bijv. IP-adres), het type browser, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-identificatoren en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst opent met of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert met of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en cookies

Wij gebruiken Cookies en gelijkaardige tracking technologieën om de activiteit op Onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die gebruikt worden zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om Onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt Uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kan het zijn dat U sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken.

Cookies kunnen “Persistent” of “Session” cookies zijn. Persistente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U uw webbrowser afsluit. Leer meer over cookies: Alles over cookies.

Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder uiteengezette doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiële cookies Type: Sessiecookies Beheerd door: Ons Doel: Deze Cookies zijn essentieel om U te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om U in staat te stellen sommige van haar functies te gebruiken. Zij helpen bij de authentificatie van gebruikers en voorkomen frauduleus gebruik van gebruikersrekeningen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar U om heeft gevraagd niet worden geleverd, en Wij gebruiken deze Cookies alleen om U deze diensten te leveren.
 • Cookies Beleid / Bericht Aanvaarding Cookies Type: Persistente Cookies Beheerd door: Ons Doel: Deze Cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.
 • Functionaliteit Cookies Type: Persistente Cookies Beheerd door: Ons Doel: Deze Cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt opnieuw uw voorkeuren moet opgeven.
 • Tracking en prestatie cookies Type: Persistente Cookies Beheerd door: Derden Doel: Deze Cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over verkeer naar de Website en hoe gebruikers de Website gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als een individuele bezoeker. Dit komt omdat de verzamelde informatie doorgaans gekoppeld is aan een pseudonieme identificatiecode die gekoppeld is aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Wij kunnen deze Cookies ook gebruiken om nieuwe advertenties, pagina’s, functies of nieuwe functionaliteit van de Website te testen om te zien hoe onze gebruikers daarop reageren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, verwijzen wij u naar ons Cookiesbeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De Vennootschap kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze Dienst te verlenen en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Dienst te controleren.
 • Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De door U verstrekte Persoonsgegevens kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van elk ander contract met ons via de Dienst.
 • Om contact met U op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de push-notificaties van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.
 • Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die U reeds hebt gekocht of waarover U reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan Ons bij te wonen en te beheren.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen:

 • Met Dienstverleners: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen met Dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren, om op websites van derden reclame te maken voor U nadat U onze Dienst heeft bezocht, voor betalingsverwerking, om contact met U op te nemen.
 • Voor Bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van al of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met filialen: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze filialen, in welk geval wij van die filialen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid respecteren. Filialen omvatten Onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover Wij zeggenschap hebben of die onder gemeenschappelijke zeggenschap met Ons staan.
 • Met Zakenpartners: Wij kunnen Uw informatie delen met Onze bedrijfspartners om U bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier met andere gebruikers in de openbare ruimtes interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk naar buiten worden verspreid. Als U interactie heeft met andere gebruikers of zich registreert via een Sociale Mediadienst van een derde partij, kunnen Uw contacten op de Sociale Mediadienst van de derde partij Uw naam, profiel, foto’s en beschrijving van Uw activiteit zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Uw activiteiten bekijken, met U communiceren en Uw profiel bekijken.

Bewaring van uw persoonsgegevens

De Onderneming zal Uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

De Onderneming zal de Gebruiksgegevens ook bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de exploitatiekantoren van de Vennootschap en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie vertegenwoordigt Uw instemming met deze overdracht.

The Company zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke Transacties

Indien de Onderneming betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen U inlichten voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan de Onderneming verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien zij daartoe wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendom van de Onderneming te beschermen en te verdedigen
 • mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De veiligheid van Uw Persoonlijke Gegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot Uw Persoonsgegevens om hun taken namens Ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken.

Analytics

Wij kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het gebruik van onze Dienst te monitoren en te analyseren.

 • Google Analytics Google Analytics is een webanalysedienst van Google die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google over privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy

E-mail Marketing

Wij kunnen Uw Persoonsgegevens gebruiken om U te contacteren met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor U van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enige, of alle, van deze communicatie van ons door het volgen van de afmeldlink of instructies in elke e-mail die wij sturen of door contact met ons op te nemen.

Wij kunnen gebruik maken van Email Marketing Service Providers om emails te beheren en naar U te sturen.

 • MailchimpMailchimp is een e-mailmarketingdienst die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Mailchimp naar hun privacybeleid: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Dienst. In dat geval kunnen wij gebruik maken van diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijv. betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers wier gebruik van Uw persoonlijke informatie wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-voorschriften helpen de veilige verwerking van betalingsgegevens te waarborgen.

Wanneer U onze Dienst gebruikt om een product en/of dienst via bankoverschrijving te betalen, kunnen wij U vragen om informatie te verstrekken om deze transactie te vergemakkelijken en om Uw identiteit te verifiëren.

Gedragsmatige Remarketing

Het Bedrijf gebruikt remarketingdiensten om op websites van derden reclame voor U te maken nadat U onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze externe verkopers gebruiken cookies om te informeren, te optimaliseren en advertenties weer te geven op basis van Uw eerdere bezoeken aan onze Dienst.

 • Google Ads (AdWords) De remarketingdienst van Google Ads (AdWords) wordt aangeboden door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en de advertenties van het Google Display Network aanpassen door naar de pagina Google Ads Settings te gaan: http://www.google.com/settings/ads. Google raadt ook aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – voor uw webbrowser te installeren. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google over privacy en voorwaarden: https://policies.google.com/privacy
 • De remarketingdienst van Facebookwordt aangeboden door Facebook Inc. U kunt meer te weten komen over op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsbeginselen voor online gedragsadvertenties die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden bij Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of u afmelden via de instellingen van uw mobiele apparaat. Meer informatie over de privacypraktijken van Facebook vindt u in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • PinterestPinterest remarketing service wordt aangeboden door Pinterest Inc. U kunt zich afmelden voor Pinterest’s op interesses gebaseerde advertenties door de “Do Not Track” functionaliteit van uw webbrowser in te schakelen of door de Pinterest instructies te volgen: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data. U kunt meer te weten komen over de privacy praktijken en het beleid van Pinterest door hun Privacy Policy pagina te bezoeken: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

Gebruik, prestaties en diversen

Wij kunnen gebruik maken van derde partij Dienstverleners om onze Dienst beter te verbeteren.

GDPR-privacy

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Het verstrekken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Wettelijke verplichtingen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Vennootschap is onderworpen.
 • Vitale belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om Uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Openbare belangen: De verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt vervuld in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Vennootschap is opgedragen.
 • Rechtmatige belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door de Vennootschap worden nagestreefd.

In elk geval zal de Vennootschap graag helpen verduidelijken welke specifieke rechtsgrondslag van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, dan wel een vereiste dat noodzakelijk is om een contract te sluiten.

Uw rechten onder de GDPR

De Onderneming verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te eerbiedigen en te garanderen dat U Uw rechten kunt uitoefenen.

U hebt het recht onder dit Privacybeleid, en bij wet indien U zich binnen de EU bevindt, om:

 • Toegang te vragen tot Uw Persoonlijke Gegevens. Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te wissen. Wanneer mogelijk gemaakt, kunt U toegang krijgen tot Uw Persoonlijke Gegevens, deze bijwerken of vragen deze te verwijderen, direct binnen de sectie van Uw accountinstellingen. Als u niet in staat bent deze handelingen zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om u te helpen. Dit stelt U ook in staat om een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren.
 • Verzoek om correctie van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren. U hebt het recht om onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over u hebben, te laten corrigeren.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer Wij ons beroepen op een rechtmatig belang als rechtsgrondslag voor Onze verwerking en er iets is in Uw specifieke situatie waardoor U bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van Uw Persoonsgegevens op deze grond. U heeft ook het recht om bezwaar te maken wanneer Wij Uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van Uw Persoonsgegevens. U hebt het recht om ons te vragen om Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er voor ons geen goede reden meer is om deze te blijven verwerken.
 • Verzoek om de overdracht van Uw Persoonsgegevens. Wij zullen Uw Persoonsgegevens aan U, of aan een door U gekozen derde partij, verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.
 • Uw toestemming intrekken. U hebt het recht om Uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens in te trekken. Als U Uw toestemming intrekt, kan het zijn dat Wij U geen toegang meer kunnen verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Dienst.

Uitoefening van uw GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan. Als U een verzoek indient, zullen wij ons best doen om U zo snel mogelijk te antwoorden.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over Onze verzameling en ons gebruik van Uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, indien U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, gelieve contact op te nemen met Uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

Facebook-fanpagina

Gegevensbeheerder voor de Facebook Fan Page

Het Bedrijf is de Gegevensbeheerder van Uw Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van de Dienst. Als exploitant van de Facebook Fan Page https://www.facebook.com/BrussoHardware/, zijn de Vennootschap en de exploitant van het sociale netwerk Facebook gezamenlijke controllers.

De Vennootschap heeft overeenkomsten gesloten met Facebook waarin onder meer de voorwaarden voor het gebruik van de Facebook Fan Page zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de Facebook Terms of Service: https://www.facebook.com/terms.php

Bezoek het privacybeleid van Facebook https://www.facebook.com/policy.phpvoor meer informatie over de manier waarop Facebook persoonsgegevens beheert of neem online, of per post, contact op met Facebook: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Facebook-inzichten

Wij gebruiken de functie Facebook Insights in verband met de werking van de Facebook Fan Page en op basis van de GDPR, om geanonimiseerde statistische gegevens over Onze gebruikers te verkrijgen.

Voor dit doel plaatst Facebook een cookie op het apparaat van de gebruiker die onze Facebook Fan Page bezoekt. Elk cookie bevat een unieke identificatiecode en blijft twee jaar actief, behalve wanneer het voor het einde van deze periode wordt verwijderd.

Facebook ontvangt, registreert en verwerkt de in het Cookie opgeslagen informatie, met name wanneer de gebruiker de Facebook-diensten bezoekt, diensten die worden aangeboden door andere leden van de Facebook Fan Page en diensten van andere bedrijven die gebruik maken van Facebook-diensten.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook kunt u hier het privacybeleid van Facebook raadplegen: https://www.facebook.com/full_data_use_policy

CCPA-privacy

Uw rechten op grond van de CCPA

Onder dit Privacybeleid, en door de wet als U een inwoner van Californië bent, hebt U de volgende rechten:

 • Het recht op kennisgeving. U moet er naar behoren van in kennis worden gesteld welke categorieën Persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden de Persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Het recht op toegang / het recht om te verzoeken. De CCPA staat U toe om van de Onderneming informatie te vragen en te verkrijgen betreffende de openbaarmaking van Uw Persoonsgegevens die in de afgelopen 12 maanden door de Onderneming of haar dochtermaatschappijen zijn verzameld aan een derde voor direct marketing doeleinden van de derde.
 • Het recht om nee te zeggen tegen de verkoop van Persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de Onderneming te vragen Uw Persoonsgegevens niet aan derden te verkopen. U kunt een dergelijk verzoek indienen door onze rubriek of webpagina “Mijn persoonlijke informatie niet verkopen” te bezoeken.
 • Het recht om kennis te nemen van Uw Persoonsgegevens. U hebt het recht om van het Bedrijf informatie te vragen en te verkrijgen over de openbaarmaking van het volgende:
  • De categorieën van verzamelde persoonsgegevens
  • De bronnen waaruit de Persoonsgegevens zijn verzameld
  • Het zakelijke of commerciële doel van het verzamelen of verkopen van de Persoonsgegevens
  • Categorieën van derden met wie Wij Persoonsgegevens delen
  • De specifieke Persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld
 • Het recht om Persoonsgegevens te wissen. U hebt ook het recht om te verzoeken om verwijdering van Uw Persoonsgegevens die in de afgelopen 12 maanden zijn verzameld.
 • Het recht om niet gediscrimineerd te worden. U hebt het recht niet te worden gediscrimineerd wegens de uitoefening van een van Uw consumentenrechten, met inbegrip van:
  • U goederen of diensten te weigeren
  • het aanrekenen van verschillende prijzen of tarieven voor goederen of diensten, met inbegrip van het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van sancties
  • U een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten aan te bieden
  • Voorstellen dat U een andere prijs of een ander tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of een andere kwaliteit van goederen of diensten zult ontvangen.

Uitoefening van uw CCPA-rechten inzake gegevensbescherming

Om Uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, en als U een inwoner van Californië bent, kunt U ons e-mailen of bellen of onze “Verkoop mijn persoonlijke informatie niet” sectie of webpagina bezoeken.

Het Bedrijf zal de vereiste informatie binnen 45 dagen na ontvangst van Uw controleerbare verzoek kosteloos bekendmaken en leveren. De termijn voor het verstrekken van de vereiste informatie kan, mits dit redelijkerwijs noodzakelijk is en vooraf wordt meegedeeld, eenmaal met nog eens 45 dagen worden verlengd.

Verkoop mijn persoonlijke informatie niet

Wij verkopen geen persoonlijke informatie. De dienstverleners met wie wij samenwerken (bijvoorbeeld onze reclamepartners) kunnen echter technologie op de Dienst gebruiken die persoonlijke informatie “verkoopt” zoals gedefinieerd in de CCPA-wet.

Indien u wenst af te zien van het gebruik van uw persoonlijke informatie voor op interesses gebaseerde reclamedoeleinden en deze potentiële verkoop zoals gedefinieerd onder de CCPA-wetgeving, kunt u dit doen door de onderstaande instructies te volgen.

Wij wijzen u erop dat een opt-out specifiek is voor de browser die u gebruikt. Mogelijk moet u zich in elke browser die u gebruikt afmelden.

Website

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van advertenties die zijn gepersonaliseerd zoals geserveerd door onze Service Providers door het volgen van onze instructies gepresenteerd op de Service:

 • Van onze “Cookie Toestemming” mededeling banner
 • Of van onze “CCPA Opt-out” kennisgeving banner
 • Of van onze “Verkoop mijn persoonlijke informatie niet”-banner
 • Of van onze “Verkoop mijn persoonlijke informatie niet” link

De afmelding plaatst een cookie op Uw computer die uniek is voor de browser die U gebruikt om af te melden. Indien u van browser verandert of de door uw browser opgeslagen cookies verwijdert, dient u zich opnieuw uit te schrijven.

Mobiele apparaten

Uw mobiele apparaat kan u de mogelijkheid bieden om u af te melden voor het gebruik van informatie over de apps die u gebruikt om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses:

 • “Opt-out voor op interesses gebaseerde advertenties” of “Opt-out voor advertentie-personalisatie” op Android-toestellen
 • “Beperk het volgen van advertenties” op iOS-apparaten

U kunt ook het verzamelen van locatiegegevens van Uw mobiele apparaat stopzetten door de voorkeuren op Uw mobiele apparaat te wijzigen.

Beleid “Do Not Track” zoals vereist door de California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Onze dienst reageert niet op Do Not Track-signalen.

Sommige websites van derden houden echter wel Uw surfactiviteiten bij. Als U dergelijke websites bezoekt, kunt U Uw voorkeuren in Uw webbrowser instellen om websites te laten weten dat U niet gevolgd wilt worden. U kunt DNT in- of uitschakelen door naar de voorkeuren of instellingenpagina van Uw webbrowser te gaan.

Uw Californische privacyrechten (de Shine the Light-wet van Californië)

Volgens California Civil Code Section 1798 (de Shine the Light wet van Californië), kunnen inwoners van Californië met een gevestigde zakelijke relatie met ons eenmaal per jaar informatie opvragen over het delen van hun Persoonsgegevens met derden voor direct marketing doeleinden van die derden.

Als u meer informatie wilt in het kader van de Californische Shine the Light-wet, en als u een inwoner bent van Californië, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Californische privacyrechten voor minderjarige gebruikers (California Business and Professions Code Section 22581)

California Business and Professions Code sectie 22581 staat inwoners van Californië onder de leeftijd van 18 jaar die geregistreerde gebruikers zijn van online sites, diensten of toepassingen toe om verwijdering te vragen en te verkrijgen van inhoud of informatie die zij publiekelijk hebben geplaatst.

Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, en als U een inwoner van Californië bent, kunt U contact met ons opnemen via de onderstaande contactinformatie, met vermelding van het e-mailadres dat bij Uw account hoort.

Wees u ervan bewust dat Uw verzoek geen volledige of alomvattende verwijdering van online geplaatste inhoud of informatie garandeert en dat de wet in bepaalde omstandigheden mogelijk geen verwijdering toestaat of eist.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U klikt op een link van een derde partij, wordt U doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden U ten sterkste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en de “Laatst bijgewerkt”-datum bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: info@brusso.com
 • Per post: 67-69 Greylock Ave Belleville NJ 07109 USA

Cookie-instelling

Klik op de onderstaande link om uw cookie-instellingen opnieuw te bezoeken:

Privacy & Cookies Policy